22 Juli-2015 Inoff. utställning i Sollefteå.
Casper fick Hp, BIR och BIG 2. Fin kritik.